Monday, January 28, 2008

ၿဗိတိန္စီးပြားေရး ၃.၁% တိုးတက္

လန္ဒန္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက္၊ ၂၀၀၈(Xinhua) ။ ။ ၿဗိတိန္စီးပြားေရးသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တစ္ခုလံုးတြင္ ၃.၁% တိုးတက္ခဲ႔ၿပီး၊ သံုးႏွစ္အတြင္းအလွ်င္ျမန္ဆံုးႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေႄကြးၿမီေခ်းယူျခင္း၊ ေခ်းငွားျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထား႐ွိသည္႔ အတြက္ လြန္ခဲ႔ေသာသံုးလအတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ႔ေၾကာင္း တရား၀င္စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။


လာမည္႔လတြင္ အဂၤလန္ဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို လက္႐ွိ ၅.၅% မွ ၅.၂၅% သို႔ေလွ်ာ႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠဌမွေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ စြမ္းအင္ေစ်းမ်ား၊ အစားအေသာက္ေစ်းမ်ား ျမင္႔တက္မည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း က်မည္။ သြင္းကုန္ေစ်းျမင္႔ၿပီး၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ၂% အထက္တြင္႐ွိမည္။ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းကိန္းျဖင္႔တြက္ခ်က္ေသာ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၃%ထိေရာက္႐ွိႏိုင္ၿပီး၊ ထိုထက္ေက်ာ္သြားႏိုင္သည္ ဟုေျပာၾကားခဲ႔သည္။

၎သည္ အေမရိကန္စီးပြားေရး က်ဆင္းလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အျခားကမၻာ႔ စေတာ႔ေစ်းကြက္မ်ား အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ိွႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ အဂၤလန္ဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေရးရာ အတိုးႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီမွ လက္႐ွိအတိုးႏႈန္း ၅.၅%ကိုျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ႏွင္႔ ၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ဟုသိရသည္။


Wednesday, January 16, 2008

ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင္႕တက္ေသာ္လည္း မေလး႐ွားေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ထိန္းထား

ကြာလာလန္ပူ(ေသာ္မဆင္ ဘ႑ာေရး)။ ။ မေလး႐ွားအစိုးရက ေျပာၾကားသည္မွာ ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းခိုင္မာလွ်က္႐ွိေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ခန္႔မွန္းထားသည္႕ႏႈန္း၂-၂.၅%မွာသာ ႐ွိေနလိမ္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ဗုဒၶဟူးေန႔ကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

လာမည္႔ ၆ လအတြင္း ၂-၂.၅%သည္ခိုင္မာေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ တက္လာဖို႔မ႐ွိေၾကာင္းဘ႑ာေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ေနာ္မိုဟန္ယက္ေကာ႔ ကေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

မေလး႐ွားႏိုင္ငံ၏ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းကိန္း ႏို၀င္ဘာလတြင္ႏွစ္စဥ္ႏႈန္း ၂.၃%သို႔တက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၃.၁% ေရာက္႐ွိခဲ႔ေသာ အခ်ိန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက ၎ႏႈန္းျမန္တက္လာခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

Source: bignewsnetwork.com


Powered by ScribeFire.

Thursday, January 3, 2008

ခ်န္ႏႈိင္းဆရာ၀န္မ်ား ႐ုိေဘာ႔အကူအညီယူ၍ ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမႈ

Chennai၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္၊ ၂၀၀၈။ ။ သမိုင္းတင္မွတ္တိုင္တစ္ရပ္အျဖစ္ လူနာႏွစ္ဦးအား႐ုိေဘာ႔အကူအညီျဖင္႔ ႏွလံုးခြဲစိတ္မႈတစ္ရပ္ ခ်က္တီးနက္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆး႐ုံတစ္ခုတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးခဲ႔သည္။ ခြဲစိတ္မႈအားလြန္ခဲ႔ေသာငါးရက္ခန္႔က ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး၊ လူနာမ်ားသည္ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ျပန္လည္က်န္းမာလွ်က္႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။ ႐ုိေဘာ႔အကူအညီယူ၍ ခြဲစိတ္ျခင္းသည္ နာက်င္မႈႏွင္႔ ေသြးထြက္မႈေလွ်ာ႔နည္းေစေၾကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ႔ေသာ အသက္ႏွစ္ဆယ္အ႐ြယ္အမ်ဳိသားႏွစ္ဦးအား ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားက နည္းပညာသစ္အားအသံုးျပဳခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ မ်ားျပားလွေၾကာင္း၊ ပထမဦးစြာ တစ္သွ်ဴးမ်ားထိခိုင္မႈနည္းေသာေၾကာင္း ေသြးထြက္မႈႏွင္႔ ေသြးယိုစိမ္႔မႈနည္းျခင္း၊ အမာ႐ြတ္က်န္မႈနည္းပါးျခင္းစသည္႔အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေနာက္ထပ္ခြဲစိတ္မႈျပဳေသာအခါ တစ္သ်ဴးတြင္အမာ႐ြတ္အနည္းငယ္သာေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ရာဗီကူးမားက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

Source: bignewsnetwork.com


Powered by ScribeFire.

Wednesday, January 2, 2008

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဥာဏ္၀င္း အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ေတြ႕ဆံု

နယူးေဒလီ၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္။ ။ ၿပီးခဲ႔ေသာဗုဒၶဟူးေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦဥာဏ္၀င္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမာမိုဟန္ဆင္းႏွင္႔ေတြ႕ဆံုခဲ႔သည္။ ထို႕ေနာက္ႏုိင္ျခားေရး၀န္ႀကီး ပရာနတ္မူကာဂ်ီ ႏွင္႔ ကိစၥအမ်ားအျပား အေပၚက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးၿပီး၊ အထူးသျဖင္႔ စြမ္းအင္ႏွင္႕ကုန္သြယ္ေရးကို အေလးထားေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

အိႏိၵယသည္ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ျမန္မာႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း၊ မာတီမိုဒယ္(Multil-Modal) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း အားလက္ဆသတ္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္သူပုန္မ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း႐ာတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကသည္။

စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယဘက္မွအေလးထားေဆာင္႐ြက္မည္႔အေၾကာင္္း၊ ကုလားတန္ျမစ္ ဘက္ဆံုသံုးေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင္႔ အေ႐ွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံ၏ က်န္ေဒသမ်ားအၾကား တဆင္႔ခံကုန္သြယ္ေရး(Transit access) အခြင္႔အလမ္းမ်ားရ႐ွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတြင္ ဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ ေရလမ္း ကုန္းလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ ကုလားတန္ျမစ္ကုိျဖတ္၍ ျမန္မာႏွင္႔ မိဇိုရာမ္ဆက္သြယ္ထားေသာ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ စသည္တို႔ပါ႐ွိသည္။

Source: bignewsnetwork.com


Powered by ScribeFire.

Sunday, December 16, 2007

ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO) မွ ျမန္မာ႔ပထမဆံုးၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးေရာဂါ လူ၌ျဖစ္ပြားမႈအားအတည္ျပဳေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားအရ ေရာဂါခံစားရသူသည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ႕ပိုင္းမွ ခုႏွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း(WHO) မွေျပာၾကားသည္။ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားေျပာၾကားသည္မွာ သူမသည္ (H5N1) ဗိုင္းရပ္စတင္ျဖစ္ပြားရာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံတစ္ခုအနီးတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာလမွစတင္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားစတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ အသက္႐ွင္ခဲ႔ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲသည္။

အေ႐ွ႕အာ႐ွႏုိင္ငံ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံမွ (H5N1) ေၾကာင္႔လူသားကိုကူးစက္ ေသေစႏုိင္ေသာေရာဂါ သတင္းပို႔ အစီရင္ခံစာမ်ားေပးပို႔ခဲ႔ၿပီး၊ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ (၁၃) ႏုိင္ငံ၌ လူေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ႔ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

source: 14 December 2007

Wednesday, December 12, 2007

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအားတိုးျမႇင္႔ရန္သေဘာတူ

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာ႔ပတၱျမားႏွင္႔ ေက်ာက္စိ္မ္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္ သေဘာတူခဲ႔ၿပီး၊ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ယူခြင္႔ပိတ္ျခင္းႏွင္႔ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားအား ထုတ္ယူသံုးဆြဲခြင္႔ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔ကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အေမရိကန္စီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ လည္း၎အဆိုကို ဥပေဒျပဳရန္ သမၼတဘု႐ွ္မွလက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

source: IANS Wednesday 12th December, 2007

ေဒၚလာေစ်းအားေပ်ာ႔လာျခင္းသည္ အေမရိကန္တို႔အားစိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစ

ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မင္းႀကီး Joaquin Almunia ေျပာဆိုခဲ႔သည္မွာ အေမရိကန္အရာ႐ိွမ်ားသည္ ေဒၚလာတန္ဖိုး အားေပ်ာ႔လာျခင္းအေပၚ အနည္းငယ္အာ႐ုံစိုက္လွ်က္႐ွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္႔ႏွစ္လအတြင္း ယူ႐ုိႏွင္႔ အျခားေငြေၾကးမ်ား ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အားနည္းလာျခင္းအေပၚ စိုး႐ိမ္လွ်က္႐ွိေသာ လကၡဏာမ်ား ၎တို႔အတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္႐ွိေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ ညီလာခံ၌ ေျပၾကားခဲ႔သည္။


Almunia ကေျပာၾကားခဲ႔သည္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေဒၚလာေငြျဖင္႔ေဖၚျပေသာ အက္ဆက္မ်ားစီးထြက္ေစမည္႔ ကိစၥကို အေမရိကန္အရာ႐ွိမ်ား မည္သို႔မွ်ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း သိသည္ဟုေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ယူ႐ိုေငြေစ်း $ 1.50 သို႔ေရာက္ေနသည္႔တိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး Henry Paulson က ေဒၚလာေငြသည္ ဆက္လက္ခိုင္မာဆဲျဖစေၾကာင္း ေျပာဆိုွလွ်က္႐ွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

Source: Big News Network.com Tuesday 11th December, 2007
Powered by ScribeFire.